02 september 2017

Nieuwe privacyrichtlijn vanaf 2018


Het is de nachtmerrie van elke databeheerder, zeker in de zorg: een lek of nog erger, gehackt worden. Uit ervaring weten veiligheidsspecialisten dat meer dan de helft van de gemelde datalekken in de zorg voort komt uit menselijk handelen.


Meestal wordt privacygevoelige informatie gelekt via een verkeerd verstuurde mail. De General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) is een richtlijn die gestemd werd door het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie met de bedoeling de privacy van elke burger in de Unie te garanderen en te versterken.


Deze richtlijn wordt volgend jaar van kracht en kan niet langer ontweken worden. De primaire doelstellingen van de GDPR is de teruggave van de controle aan de burgers en ingezetenen over hun persoonlijke gegevens en de vereenvoudiging van de regelgeving voor het internationale bedrijfsleven De GDPR vervangt de oude Data Protection Directive ( Directive 95/46/EC) die dateert van 1995 waaronder de Belgische overheid en zijn instellingen nog werken en die niet voorziet dat de burger de enige eigenaar blijft van zijn persoonlijke gegevens.


De GPDR wordt op 25 mei 2018 van kracht. De overheid zal dan geen enkel excuus meer hebben om zijn bestaande wetgeving aan te passen want de richtlijn is direct bindend en toepasselijk. Met de komst in 2018 van de nieuwe Europese privacyrichtlijnen GDPR worden datalekken ook strenger beboet dan nu het geval is.


De sancties gaan van een waarschuwing in geval van een eerste en niet-opzettelijke niet-naleving tot een boete tot 10.000.000 EUR die kan oplopen tot 20.000.000 EUR of maximaal 4% van de jaarlijkse omzet van het vorige begrotingsjaar.
Bron - http://www.allenovery.com/publications/en-gb/data-protect...

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:52 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)