11 augustus 2017

Het ei van fipronil: communicatie

 
"De vraag is: wie was er allemaal op de hoogte van de ontdekking van fipronil, begin juni? Als, zoals de procedures voorschrijven, de ministers van Landbouw en Volksgezondheid op de hoogte waren, hebben Willy Borsus (MR) - toen nog minister, nu Waals minister-president - en Maggie De Block (Open Vld) een probleem: dan moeten ze hun politieke verantwoordelijkheid nemen, want dan zijn ze medeplichtig aan het gebrek aan informatie. In 1999 zijn Pinxten en Colla ook moeten aftreden. Waren de ministers niet op de hoogte, dan draagt het hoofd van het FAVV een kolossale verantwoordelijkheid.”


Freddy Willockx, sp.a'er en in 1999 als regeringscommissaris belast met het oplossen van de dioxinecrisis, heeft bloed geroken. "In dat verband denk ik dat het rapport van de federale ombudsman opnieuw naar boven zal komen. Dat rapport maakte, eind juli, melding van aanwervingen bij het FAVV die niet volgens de regels verliepen. Het rapport wijst op een malaise bij het personeel, en dat kan een voedingsbodem zijn voor een slechte werking."


Communiceren is niet de sterkste kant van onze overheidsinstellingen. Zeker niet als het gaat om de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Dat komt omdat de ambtenarij achttien jaar na de dioxinecrisis nog altijd niet geleerd heeft hoe men echt communiceert. De ambtenarij houdt het liever bij achterkamertjesoverleg met zogenaamde experts, niet zelden professoren die aan wetenschappelijke anemie lijden, en zich dan maar bezig houden met geven van zogenaamd technische adviezen die niet zelden de houdbaarheidsdatum allang overschreden hebben en op zijn best nutteloos zijn. De zogenaamde Hoge Raden zijn verworden tot seniorieën voor academici, waar het jonge personeel enthousiast zijn best doet om er nog wat van de maken, terwijl de oude sasa's bij een kopje thee en een speculaasje mijmeren over wat ze gemist zouden kunnen hebben. Dat geldt net zo goed voor antibioticabeleid, kippeneieren als varkensvlees.


In dit geval is de politieke niet de gezondheidsschade niet te overzien. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) was al bijna twee maanden op de hoogte van de aanwezigheid van fipronil in eieren van kippenkwekers. De academici zijn met vakantie, de communicatie liet men over aan een woordvoerster, terwijl de verantwoordelijke ministers in reces zijn. De schade gaat veel verder de Benelux: de Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt heeft zich al gemeld bij de Belgische minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). Het Verenigd Koninkrijk en andere landen zullen volgen.


Misschien kan Ducarme advies vragen aan baron dierenarts Piet Vantemsche, die bracht het van veterinair inspecteur tot de dioxinecrisis van 1999 tot kabinetschef van de toenmalige minister Karel Pinxten. Hoe die crisis is afgelopen weten we. Vantemsche weet dat ook: hij werd er in 2002 na zijn boetetocht naar Compostella ervoor beloond met de functie gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), en vanaf 2006 administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In 2007 was hij interministerieel commissaris influenza. En als klap op de vuurpijl werd Vanthemsche (onder) datzelfde jaar voorzitter van de Belgische Boerenbond. Als er één expert is in de ons-kent-ons-techniek dan is het wel deze Aalstenaar die de "architect van het ketenoverleg" genoemd. Dit is een overlegorgaan waar de landbouworganisaties, de voedingsindustrie en de detailhandel elkaar ontmoeten, problemen bespreken en naar oplossingen zoeken. Gelijk kan hij naar een Europees compromis werken want sinds 21 december 2015 is hij voorzitter van het European Food Centre. Als er iemand weet wat een ‘afgesproken EU-grenswaarde' is en wat ‘geen gevaar voor de volksgezondheid' dan is hij het wel. Piet Vanthemsche roept ondertussen op om wat vertrouwen te hebben in het FAVV, "dat zelf wel zal weten wanneer het wat kan communiceren".


Dit moet het soort rustige vastheid zijn, waar Herman Van Rompuy, zijn vroegere baas, het over had. Ergens stelt het mij gerust dat hij en zijn collega's nog altijd niet geleerd hebben dat de consument van vandaag ondertussen al lang op het internet op zoek is gegaan naar informatie die ons allen aangaat? Vantemsche en het FAVV, net zoals het gros van de administraties vertrouwen de burger niet. En dat is wederzijds. Vertrouwen kan pas dankzij een open, transparante communicatie, waarbij niets wordt achtergehouden. En kijk, die indruk is er vandaag wel. Daar doen de Willockxen en Calvo's van deze wereld hun voordeel mee.


Ducarme, Borsus en De Block zijn gewaarschuwd.


Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

09:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.