10 juli 2017

Kinderpsychiatrie: Maggie De Block zet de puntjes op de iWil minister Maggie De Block de kinderpsychiatrie afbouwen? Je zou het moeten geloven als je de Inge Vervottes en Peter Degadts van deze wereld hoort. Altijd goed om er in een weekend krant mee uit te pakken. Zeker als het verhaal gelardeerd wordt met larmoyante “getuigenissen”.


Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken. Wie ooit in de hoogste liga van de politiek heeft meegespeeld kan het soms moeilijk laten om een politicus van een andere partij onverhoeds te tackelen.


Liefst op een moment dat er wat luwte in het spel komt. Kwestie van de aandacht naar zich en zijn of haar partij toe te trekken. Dat vergeleken met Nederland onze kinderpsychiatrie in meer dan één bedje ziek is, is een understatement. Dat geldt overigens voor de hele geestelijke gezondheidszorg.


"Daarom heb ik van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren een prioriteit gemaakt," zegt Maggie De Block. In werkelijkheid verdwijnen er geen plaatsen maar komen er 142 extra plaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie bij, maar dan wel op basis van een correctie van financiering zodat alle alle kleine k-bedden van een gelijke financiering genieten.


De Block: " Van bij het begin van de legislatuur heb ik volop geïnvesteerd in betere en meer geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. De cijfers spreken voor zichzelf: In 2015 is 25 miljoen extra geïnvesteerd. In 2017 is dit al opgelopen tot 28 miljoen extra en dat elk jaar opnieuw . We kunnen niet anders dan weerwerk bieden aan een steeds groter wordende nood. Eén derde van de Belgen hebben ooit tijdens hun leven psychische problemen, aldus een studie van Itinera. Komt daar bij dat volgens de WHO 50 % van psychische problemen ontstaan voor het 14de levensjaar."


"De eerste groep waarop we gefocust hebben zijn de meest kwetsbaren, kinderen en de jongeren. We moeten die problematiek zo snel mogelijk opsporen. Dat betekent echter niet dat we naar opname moeten gaan, integendeel: jongeren moeten zo lang mogelijk in een thuisomgeving, als het kan samen met hun familie, verzorgd worden.


Opname moet zo lang mogelijk vermeden worden. Een tweede kernpunt van ons beleid is de netwerking. Alle actoren in het netwerk die van ver of nauw betrokken zijn bij een situatie, moeten er gezamenlijk voor instaan zodat elk kind en jongeren op hun grondgebied de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats krijgt.


Een belangrijk middel daartoe is de informatieverstrekking of ‘liaison'. Het doel daarbij is vroeg-detectie zodat we de problemen vroeg opsporen ." De minister wil niet langer statisch werken vanuit de instelling maar mobiele teams inzetten die zowel bij een crisis als voor de langdurige zorg nauw met elkaar zullen samenwerken. Die multidisciplinaire teams moeten de problematiek met het kind of jongeren aan huis of op thuis vervangende plaats én zijn omgeving aanpakken.


" Ik maak extra steun vrij voor de aanpak crisissituaties: het netwerk beslist. De partners bekijken samen welke mogelijkheden er zijn om een kind of jongere op te vangen. En ze bekijken samen welke middelen eventueel nodig zijn. Wat waar versterkt moet worden.


Zo zal de instelling middelen krijgen om een verhoogde omkadering te regelen voor een bed zodat het kind of de jongere in crisissituatie niet moet verhuizen of kan worden opgevangen. Voor patiënten met een dubbele diagnose bestaat er sinds 1 juli 2016 extra ondersteuning: 1,56 miljoen voor kinderen en jongeren en 3,12 miljoen voor volwassenen ."


Er worden geen plaatsen afgebouwd maar er komen nieuwe plaatsen bij in de jeugdpsychiatrie. "Vroeger bestond er een verbod op nieuwe plaatsen. In 2016 heeft de regering een algemene stop afgekondigd voor alle bedden en diensten in de algemene ziekenhuizen. Er mochten geen bedden of diensten bijkomen . Ik heb dat verbod opgeheven. In Vlaanderen waar in tegenstelling tot Wallonië en Brussel plaatsen tekort zijn, komen er 142 nieuwe plaatsen in de dagverpleging in de kinderpsychiatrie bij.


Het gaat om plaatsen in dagverblijf die we "kleine k-bedden" noemen. Grote K-bedden zijn plaatsen waar jongeren 24 u op 24 opgevangen worden. Vlaanderen wil die omzetting doen door overbodige bedden in de chirurgie en inwendige geneeskunde, die dus niet gefinancierd worden, om te vormen tot kleine k-bedden die wel gefinancierd worden.


Ik, als federale minister, wil die bijkomende plaatsen in Vlaanderen creëren, dat maakt de geestelijke gezondheidszorg nog toegankelijker. Nog meer jongeren kunnen geholpen worden. Daardoor werk je ook wachtlijsten weg want er komt bijna een verdubbeling van het aanbod in Vlaanderen. Naar aanleiding van die nieuwe aanvragen voor kleine k-bedden hebben wij vastgesteld dat een groot deel van de kleine k-bedden (deze gecreëerd na 2002) gefinancierd wordt zoals de grote K-bedden.


Ze werden gefinancierd alsof er 24u op 24 personeel aanwezig was terwijl er enkel overdag en op werkdagen personeel moet aanwezig zijn. Andere kleine k-bedden die al langer bestonden, werden dan weer anders gefinancierd. En gelijkaardige bedden in de psychiatrie werden nog anders gefinancierd.


De financiering was eigenlijk één groot kluwen. Ik wil duidelijkheid, transparantie en een uniforme financiering voor alle kleine k-bedden. Wij begrijpen dat hoe ruimer die financiering is, des te comfortabeler is het werken voor de sector. Maar ik wil dat alle bedden in de algemene ziekenhuizen op dezelfde manier gefinancierd worden volgens de logica van de personeelsnorm.


Dus corrigeren we de financiering van de kleine k-bedden maar we doen dat geleidelijk aan. Dit jaar is de eerste fase. We zijn nog ver weg van de horrorscenario's die nu overal beschreven worden. Deze correctie is geen besparing voor de Algemene Ziekenhuizen als geheel, er is wel een verschuiving binnen het globale budget van de algemene ziekenhuizen.


Een verschuiving nààr de kinderpsychiatrie. Er was geen nieuw budget voorzien voor die 142 plaatsen, daarom moeten we verschuiven. Alle andere algemene ziekenhuizen of andere diensten buiten de kinderpsychiatrie, zouden en zullen een beetje budget afstaan om die plaatsen te financieren."


Hoeveel kost die operatie? "De 142 dagplaatsen kinderpsychiatrie zouden 7,3 miljoen extra kosten uit de globale pot van het budget van de algemene ziekenhuizen als we de "foute" financiering van de grote K-bedden zouden toepassen. Maar door onze correctie, kosten ze nu 6 miljoen in 2017 of 1,3 miljoen minder.


We verschuiven dus maar 6 miljoen van de andere ziekenhuizen / ziekenhuisdiensten naar die extra plaatsen in de kinderpsychiatrie, in de plaats van 7,3 miljoen. Intussen vragen we aan de Federale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen advies over een correcte financiering van de kinderpsychiatrie zodat we, als dat nodig blijkt, kunnen bijsturen. "


De minister concludeert: "Er kunnen in Vlaanderen 142 dagplaatsen, in de kinder- en jongerenpsychiatrie bijkomen. Vlaanderen maakt op die manier een inhaalbeweging tegenover Brussel en Wallonië. Daardoor werken we wachtlijsten weg en maken we het mogelijk dat nog meer mensen geholpen worden.


De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren wordt toegankelijker. Ik begin met alle kleine k-bedden in de algemene ziekenhuizen op gelijke manier te financieren en daarvoor volg ik de logica van de "financiering volgens de personeelsnorm". Die 142 nieuwe plaatsen worden gefinancierd uit het algemeen budget door alle andere ziekenhuizen en diensten, waardoor de kinderpsychiatrie een groter aandeel krijgt dan voordien.


De nieuwe plaatsen zouden 7,3 miljoen gekost hebben maar door onze correctie zal dit 6 miljoen zijn. Wat de toekomst betreft, vragen we advies aan de Federale Raad over een correcte financiering van de kinderpsychiatrie."


De vraag om uitleg had gesteld kunnen worden, maar de krant die de zaak zogenaamd uitbracht koos voor een eenzijdige aanpak. Maar dat zal omwille van tijdsgebrek geweest zijn.

Marc van ImpeBron: MediQuality

 

08:04 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.