20 juni 2017

Brusselse ziekenhuizen zijn zelfbedieningszaakNiet alle Brusselse OCMW-raadsleden graaien. Uit onderzoek van de Brusselse gewestregering blijkt dat de meeste onder hen gratis of voor een symbolische vergoeding in de raden van bestuur zetelen. Maar sommige houden er wel een eurocent of meer aan over. Voor niets gaat de zon op, zeggen de graaiers.


En dat principe geldt dubbel en dik voor de Franstalige socialisten. Zo blijkt dat Pascale Peraïta, de in opspraak gekomen Brusselse OCMW-voorzitster, in 2016 204.665€ verdiende met haar verschillende mandaten. Als OCMW-voorzitster verdiende ze 121.37€. bij Samusocial haalde ze 17.080€ op voor 100 zogezegde vergaderingen per jaar. Daar bovenop kreeg ze nog eens 32.689€ als voorzitster van de raad van bestuur ven het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, waar ze als OCMW-mandataris sowieso al in zetelde en dat tot haar feitelijke takenpakket hoorde, en als ondervoorzitster van het Universitair Ziekenhuis Cenbtrum Brussel kwam daar nog eens 20.227€ bij. Als die gebouwen worden ook nog eens beheerd door de Brusselse vastgoedmaatschappij SABH waar ze als voorzitter tenslotte 12.541€ toucheerde.


Peraïta, die ook haar twee dochters bij Samusocial tewerkstelde tegen een kaderloon, kreeg ook haar internetkosten vergoed en beschikte over een luxe dienstauto met chauffeur. En niet alleen PS'ers graaien. Zo krijgt Christophe Pourtois (MR), voorzitter van het UC Brugmann, 32.365,56 euro bruto per jaar. Zijn collega Alain Nimegeers (MR) verdient er 24.274,32 euro.


De voorzitster van de ziekenhuiskoepel Iris is waarnemend burgemeester Faouzia Hariche (PS), van die 19.500 euro krijgt om te zetelen in vzw De Brusselse Keukens. Oud-burgemeester Yvan Mayeur (PS) richtte in 2015 nog een andere koepel op, het UZC van Brussel waaronder de universitaire ziekenhuizen van Brussel Stad vallen. Ook hier strijkt Pourtois (MR) UZC 32.365,56 euro op. Ook Peraïta kreeg hier het afgelopen jaar 20.227,32 euro. Ze verdienen dus tweemaal hoge vergoedingen door te zetelen in de raad van bestuur van een ziekenhuis én van de koepel die erboven staat. Hoeveel voorzitter Mayeur kreeg in 2016 is nog niet gekend.


Ook de voorzitters van Iris Zuid en Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zijn PS-politici, respectievelijk Isi Halbethal en Mounia Mejbar, hun vergoeding is nog niet gekend. En dan is er PS'er Robert Tollet die voorzitter is van het Bordet-ziekenhuis en wiens vergoeding evenmin gekend is maar in dezelfde ordegrootte ligt.


Maar ook Laurette Onkelinx werd beter van Samusocial. Haar man, advocaat Marc Uyttendaele, was via het kantoor Uyttendaele, Gérard & Associés de raadsman van de vzw. De gewezen minister Onkelinx stelde daarnaast haar dochter, die niet eens een middelbare schooldiploma haalde, tegen een riant loon tewerk bij Samusocial.


Toen ze hierop aangesproken werd reageerde ze: "Zijn er dan geen grenzen aan het zwartmaken van kinderen omdat hun ouders een publieke functie hebben?"

Marc van Impe

Bron: MediQuality

08:44 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.