09 mei 2017

Ontsmetten volstaat nietElk jaar lopen 7.600 Belgen in het ziekenhuis een sepsis op, die niet zelden dodelijk eindigt, meldden de media vandaag. Maar de werkelijkheid is nog veel ernstiger, zegt Lorna Payne, directeur van OneLife, een innovatief bedrijf uit Louvain-la-Neuve.


Jaarlijks loopt 6% van de Belgen tijdens hun verblijf in een ziekenhuis een infectie op. Dat zijn 125.000 patiënten per jaar. Om en bij de 2.600 patiënten overlijden aan de gevolgen. De meerkost van dat alles bedraagt 400 miljoen per jaar. En dan komt de klap op de vuurpijl: 65% tot 80% van deze infecties hadden vermeden kunnen worden, want ze zijn niet alleen het gevolg van het feit dat veel verpleegkundigen en artsen zich niet houden aan de voorzorgsmaatregelen, maar ook omdat de manier van desinfecteren inefficiënt is.


Tot 80% van de infecties is gelieerd aan de biofilm die bacteriën afschermt en die op zowat elk apparaat, van operatiezaal tot poortkatheter aanwezig is. Die biofilm wordt niet afgebroken door de klassieke desifectans. OneLife dat nu al samenwerkt met de klinieken van de UCL en KULeuven, OLV Aalst, UZ Gent, CHU Liège, en de CHU van Clermont-ferrant en Chambéry, is een spin-out van Realco een start-up die gespecialiserd is in de ontwikkeling van enzymen die de biofilm afbreken. Het product Biofilmlysis dat in de eerste plaats voor de voedingsindustrie werd ontwikkeld blijkt in zijn medische versie even efficiënt. Lorna Payne: " Het enzym doorbreekt de keten polysacharides die de kolonie bacteriën beschermt en is op zichzelf geen desinfectans. Het is echter veel efficiënter dan zeep en veel eologischer in zijn gebruik.


In veel gevallen gebeurt de infectie bij de plaatsing van een katheter, en zou die vermeden kunnen worden door hygiënischer te werken, zegt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Het WIV heeft weet van meer dan 7.600 bloedstroominfecties die patiënten vorig jaar in Belgische ziekenhuizen opliepen. Dat cijfer is nog een onderschatting van het totale aantal, want lang niet alle ziekenhuizen melden het hele jaar door hun gevallen. Dat is maar gedurende drie maanden verplicht. Bovendien lijden de zieken huizen ook hier aan de Belgische ziekte: vooral in Franstalige ziekenhuizen neemt men het niet te nauw met de verzameling van data.


Uit de analyse van het WIV blijkt dat zo'n 40 procent van de bloedstroominfecties te wijten is aan de plaatsing van een katheter in een groot bloedvat of de urinebuis, of het inbrengen van een canule in de long. Maar ook het gebruik van endoscopen betekent een groot risico, zo blijkt uit onderzoek van OneLife. Tot en met de afvoeren van de wastafels betekenen een potentiële infectiebron.


"Er is veel marge voor verbetering", zegt Els Duysburgh, onderzoekster bij het WIV. "‘Er bestaan grote verschillen tussen de ziekenhuizen en het risico om er als patiënt een bloedstroomstroominfectie op te lopen. Dat wijst erop dat in sommige ziekenhuizen hygiëne hoog op de agenda staat en in andere niet." In een recente internationale bevraging zei maar 32 procent van het Belgische ziekenhuispersoneel, alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij de plaatsing van een katheter. Welke ziekenhuizen in ons land het goed of slecht doen, maakt het WIV niet bekend. De Vlaamse ziekenhuizen werken nu al aan kwaliteitsindicatoren die volgend jaar een eerste resultaat moeten opleveren.
www.onelife-bf.com

Marc van Impe


Bron: MediQuality

09:51 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.