14 april 2017

De risico’s en richtlijnen voor PasenPasen is meer dan eieren rapen, asperges eten of een lamsbout roosteren. Overal ter wereld gaan de Paasprocessies de straat op waarbij mensen zich geroepen voelen om in navolging van de Heiland een kruis te voort te slepen. In sommige hyper-katholieke landen in Zuidoost Azië en Zuid-Amerika laten sommige kruisdragers zich zelfs aan het kruis nagelen. Zo gelovig krijgen ze geen enkele deelnemer aan de Brugse Bloedprocessie. Die gelovige praktijk heeft ook medische consequenties. Omdat bij het spijkeren zoveel ongelukken gebeuren –doorgescheurde handen zijn de meest voorkomende stigmata- hebben de Filipijnse bisschoppen ex cathedra verordonneerd dat zij die zich spijkers door de handen laten slaan eerst een tetanusinjectie moeten ontvangen.


In Nederland –waar alles geregeld is en wordt- heeft de Arbeidsinspectie zich in de Paastijd van 2012 met de zaak gemoeid. De kruisweg van Jezus zou door de Arbeidsinspectie ongetwijfeld zijn afgekeurd. "Aanleiding hiertoe zijn de meldingen van misstanden en opgelopen letsel tijdens de processies rond Pasen van de afgelopen jaren. De resultaten zijn gepubliceerd in het verkennend rapport 'Risico inventarisatie religieuze handelingen Pasen … Daar kwamen tenslotte de volgende aanbevelingen uit: het kruis mag niet te zwaar zijn, het liefst van piepschuim. Anders moet het worden voortgestuwd door 'een steunwagentje'. Verder goede schoenen dragen en niet over kronkelpaden lopen. Leerzame lectuur dus dit rapport. Het rapport meldt een aantal zaken die duidelijk verbetering behoeven. Ter lering en (leed)vermaak het volgende:


Reeds genoemd is het dragen van het kruis tijdens de processie. Daar waar een schrijn voornamelijk door meerdere mensen getild wordt en zodoende al snel wordt voldaan aan de norm, blijken de kruisen eigenlijk te zwaar om door een persoon gedragen te mogen worden. Wanneer er gekozen is om ook te kruisigen, blijken de kruisigers vaak onervaren en de constructies onvoldoende. Het risico op rug- en ander letsel is zeer groot, zo stelt de inspectie. Geadviseerd wordt onder meer "de Maastrichtse methode" waarbij er een steunwieltje onder het kruis geplaatst om de drager te ontlasten. De diameter dient wel afdoende te zijn om ook op de kasseien uit de voeten te kunnen.


De inspectie ziet ook dat het schoeisel opvallend vaak open van aard is, lees: een sandaal, en dat het de benodigde stalen neus ontbeert, geen correcte pasvorm heeft en een CE-markering mist. Naast het schoeisel zijn er ook op- en aanmerkingen over de kleding. Deze is vaak niet warm genoeg en voldoet net als het schoeisel niet meer aan de eisen van deze tijd.


De inspectie wil ook dat men bij het vastleggen van de route rekening zou houden met de breedte van de processie. Inspecteurs zien regelmatig dat er is gekozen voor een route over smalle kronkelige paden en steegjes, terwijl er een beter begaanbare en bredere weg voorhanden is. De inspectie adviseert dan ook omwille van de veiligheid de brede weg te kiezen. Mocht de processie eindigen op een smal pad, dan kan men het beste zo lang mogelijk op de brede weg blijven en pas op het laatst het smalle pad kiezen.


Het Bisdom Utrecht wil nog niet ingaan op de consequenties van dit rapport, maar geeft wel alvast te kennen dat bij het dragen van het kruis ook gekeken wordt naar het fysieke gestel van de drager.


Verplichte drink- en rustpauzes worden niet geadviseerd, net zo min als het stoppen voor gesloten spooroverwegen. Een belangrijke omissie is ook dat men het piepschuimen kruis moet vervangen door een steviger, houten exemplaar, wanneer men de Jezus op juiste hoogte wil bevestigen.


Ondergetekende kan al die richtlijnen alleen maar onderschrijven. Het deelnemen aan een passiespel kan gevaarlijk zijn. Ik ben ooit als Romeins soldaat tijdens zo'n passiespel ter aarde gestort en heb daarbij een tand gebroken, wegens te lang en te nuchter stilstaan onder de lijdende Christus. Het leek The Life of Brian wel, alleen de ninja's ontbraken. Maar de zusters Maricollen in zwart habijt kwamen wel toegesneld.


Bij ons zal het zondag bij eieren rapen blijven, wat op zes hoog ook een risico inhoudt. Maar een tetanusinjectie is daarbij niet nodig.


Marc van Impe


Bron: MediQuality

09:25 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.