03 april 2017

Motivatie studenten geneeskunde onjuist

De vraag hoe men kandidaat studenten geneeskunde moet selecteren en hoe men de grootste slaagkansen kan bereiken, houdt ook onze Noorderburen bezig. Nadat de loterij voor de beschikbare studieplaatsen werd afgeschaft wegens politiek en intellectueel niet correct is men overgestapt naar een dubbel toelatingssysteem. Wie een VWO diploma, d.i. onze ASO, met een gemiddeld 8 of hoger haalde, word direct toegelaten tot de opleiding bij een universiteit naar keuze. Alle andere kandidaten moeten via een examen voor de decentrale selectie geneeskunde. Dit is een selectieprocedure voor universiteiten, om zelf en op hun voorwaarden hun aankomende studenten selecteren. Universiteiten geloven dat ze zo de meest gemotiveerde studenten kunnen selecteren. De acht geneeskundefaculteiten proberen met de decentrale selectie geneeskunde te achterhalen of de kandidaten het niveau en de juiste motivatie voor geneeskunde hebben om later het beroep als arts te kunnen uitoefenen. Deze gemotiveerde studenten zijn meer geneigd de opleiding af te maken dan iemand die zich zonder echt na te denken heeft ingeschreven voor de studie geneeskunde.

Maar dat systeem blijkt niet te werken, zegt dr. Anouk Wouters die onderzoek deed naar de (decentrale) selectie van geneeskunde studenten en daarop op 9 februari promoveerde.


Selectie van studenten leidt niet tot betere motivatie, bevlogenheid en studieprestaties dan gewogen loting. Ook lijkt de diversiteit van de studentenpopulatie door selectie in het gedrang te komen, terwijl de patiëntenpopulatie steeds diverser wordt, schrijft Wouters. Studenten in spé blijken een universiteit te kiezen uit op basis van de selectieprocedure. Zo had je in 2015 bij de Universiteit van Utrecht de kleinste kans (21%) om aangenomen te worden en bij de Universiteit van Amsterdam de hoogste (56%).


Een vraag naar motivatie als onderdeel van een selectieprocedure is niet geschikt om onderscheid te maken tussen kandidaten. De antwoorden van kandidaten geeft hun motivatie niet volledig weer. Bovendien komt de diversiteit van de studentenpopulatie juist door selectie in het gedrang, terwijl de patiëntenpopulatie diverser wordt. Ongelijkheid ten aanzien van het verkrijgen van een stageplek in de gezondheidszorg en hulp bij de voorbereiding op de selectieprocedure vanwege de sociaal-demografische achtergrond van kandidaten kan ertoe leiden dat kandidaten gedemotiveerd raken en afzien van deelname aan de selectieprocedure. Terwijl contact met de gezondheidszorg juist cruciaal is voor de motivatie van middelbare scholieren om bewust te kiezen voor de geneeskundeopleiding.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

06:30 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.