07 juli 2016

Vrouwelijke managers krijgen sneller burn-out

Vrouwelijke managers hebben vaker burn-outklachten dan mannen met deze functie, meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek in een woensdag verschenen onderzoek. Vorig jaar had 14 procent van de Nederlandse vrouwen met een managementfunctie deze klachten. Zij gaven aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk, of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij mannen ging het om 10 procent.

Van de 6,9 miljoen werknemers zijn er bijna 350 duizend manager van beroep. Als alleen gekeken wordt naar voltijders, dan hebben mannen en vrouwen bijna even vaak een managementfunctie: respectievelijk 9 en 8 procent.

Bij de vrouwelijke managers gaf 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of moe in de ochtend bij confrontatie met hun werk. Bij mannen lagen deze percentages 4 á 5 punten lager. Andere vermoeidheidsverschijnselen komen minder vaak voor, maar ook meer bij vrouwelijke dan bij mannelijke managers.

 

Vrouwelijke managers geven ook vaker aan dat ze weinig zelfstandigheid ervaren in hun werk. Zo geven vrouwen veel minder vaak dan mannen aan zelf hun verlof en werktijden te kunnen bepalen. Dat vrouwelijke managers minder autonomie hebben, heeft er deels mee te maken dat ze oververtegenwoordigd zijn in de horeca en het onderwijs. In die bedrijfstakken is de autonomie relatief laag. Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken, of heel veel werk te moeten doen'', aldus het statistiekbureau. De werkdruk is vooral hoog in het onderwijs en de gezondheidszorg, waar relatief veel vrouwelijke managers werken. Ook de emotionele belasting door het werk is in deze bedrijfstakken relatief hoog. Managers – vrouwen én mannen – hebben er relatief vaak te maken met een hoge werkdruk en emotioneel moeilijke situaties.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

08:18 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.