07 juli 2016

Onze klachten over gerechtsdeskundigen halen resultaat

Minister van Justitie Geens wil niet alleen een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen, hij wil ook dat deze melden voor welke verzekeraars ze optreden. De wet, die in december van kracht wordt, komt er na klachten van patiënten over experts die onder één hoedje spelen met verzekeraars. De kat werd de bel aangebonden door ervaringsdeskundige Anke Santens die in een vrije tribune op MediQuality beschreef hoe de verzekeringsdeskundigen patiëntendossiers manipuleren en hoe sommige artsen die binnen een ziekenhuis of een academische instelling zoals het UZ Leuven werken, patiëntendata uit medische dossiers delen met hun collega’s verzekeringsartsen of zelf voor verzekeringen hand- en spandiensten leveren.

Daarnaast hebben we in deze column regelmatig de toestand aangeklaagd. Vorig jaar in het programma Panorama van de VRT-nieuwsdienst getuigden de slachtoffers van ongevallen dat hun verzekering hen niet wilde vergoeden voor hun arbeidsongeschiktheid omdat medische experts in de rechtbank hadden verklaard dat ze wel nog konden werken. Telkens bleken die gerechtelijke experts in andere zaken op te treden vóór de betrokken verzekeringsmaatschappijen. De vereniging Stop Misbruik Verzekeringen drong als eerste aan bij de minister van Justitie om maatregelen te nemen. 'Om onpartijdigheid te garanderen, komt er vanaf december een nationaal register, met meldingsplicht' zegt Minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) vandaag.

De aantijgingen van partijdigheid en belangenvermenging zorgden voor een schokgolf in het wereldje. Justitieminister Koen Geens beval een onderzoek naar klachten over vermeende belangenvermenging bij gerechtsdeskundigen door de Hoge Raad voor Justitie.

Plots ging de Orde der Artsen de verdediging opnemen van de verzekeringsexperts. De honoraria waren dermate laag, aldus de Orde, dat artsen die alleen voor de justitie mogen werken zouden bedanken voor de job. Justitieminister Geens hakte de knoop door. "Nu kan een magistraat in strafzaken gelijk welke expert aanstellen. Om onpartijdigheid te garanderen, komt er vanaf december een nationaal register, met meldingsplicht", zegt Geens. "Als een expert gevraagd wordt in een zaak waar een belangenconflict dreigt, moet hij dat melden. De rechter kan dan al voor de start van een proces oordelen of een andere expert moet worden aangesteld, of een betrokken partij kan meteen een expert wraken. Dat biedt niet alleen meer transparantie voor de burger, het garandeert ook een vlottere procesgang."

Om te beginnen komen alle deskundigen voor een periode van zes jaar in het register. Vervolgens moeten ze opleidingen volgen en langs een aanvaardingscommissie passeren om in het register te kunnen blijven. Wie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan geschorst of geschrapt worden. "Het register vormt op die manier een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen en vertalers en tolken", besluit de minister.

Er bestaat nochtans een controle op het werk van verzekeringsartsen, met name is dit de opdracht van het Fonds Arbeidsongevallen. Alleen heeft de leiding van het FAO daar nooit wat mee aangevangen. Het FAO weet al jarenlang heel goed bij welke verzekeringsartsen het systematisch fout loopt, maar liet begaan. Medewerkers binnen het FAO melden ons dat zij bij slachtoffers die ernstig invalide zijn, van hogerhand de melding krijgen dat die dossiers desondanks, wetende dat mensen absoluut niet aan het werk kunnen, toch afgewezen moeten worden.

Sommige van uw medewerkers zijn daar zelf letterlijk ziek van. "Als we dit melden aan ons diensthoofd, worden we afgeblaft en moeten we onze mond houden of onze job komt in het gedrang. Is dat nog normaal? Wie bepaalt de quota waaraan het FAO zich moet houden? Wie zegt hoeveel dossiers mogen passeren en hoeveel niet? Wie bepaalt wie hulp krijgt en wie mag creveren?"

Anke Santens, die de hele affaire aankaartte werd in deze kwestie door de Kortrijkse politierechter in het ongelijk gesteld want deze gaf de voorkeur aan het verslag van een "gereputeerd expert", eerder dan aan een onafhankelijk verslag van een onafhankelijke arts die niet voor verzekeringsmaatschappijen optreedt. De tweede advokaat die optrad voor verzekeraar AG was Frédéric Busschaert, naast lid van de balie ook politierechter te Kortrijk.

En als klap op de vuurpijl legde een verzekeringsexpert dr. Daniel Goeleven strafklacht neer tegen Santens omdat hij zijn reputatie beschadigd achtte. Dokter Goeleven, die werkt voor verzekeraar AG, dagvaardde haar wegens laster, alhoewel zij geen enkele band met hem heeft maar omdat zij samenwerkt met Stop Misbruik Verzekeringen.

Stop Misbruik Verzekeringen publiceert op zijn beurt een lijst van verzekeringsartsen, die aangesteld worden als arbiter in minnelijke medische expertises en als gerechtsdeskundige. Deze lijst werd reeds overgemaakt aan de rechtbanken, en aan de Orde der Artsen, zodat zij sancties kunnen nemen tegen deze artsen. Quod non.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

18:13 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.