27 juni 2016

Be Transparent: samenwerking tussen zorgverleners en farmabedrijven in cijfers

De website www.betransparent.be is online vanaf 22 juni 2016, en heeft als bedoeling om de samenwerkingen tussen zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties enerzijds en farmaceutische bedrijven en bedrijven van medische hulpmiddelen anderzijds, in financiële cijfers publiek raadpleegbaar te maken. Dit is een nobel streven dat gesteund wordt door 27 verschillende organisaties uit de Belgische gezondheidszorg, waaronder alle artsenorganisaties.

Zij hebben vrijwillig het engagement aangegaan om deze samenwerkingen openbaar te maken. In de praktijk betekent dit dat de deelnemende bedrijven in 2015 voor 138.546.264 miljoen EUR investeerden in samenwerkingen en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in België.

In mensentaal: dat is de vergoeding die artsen en/of ziekenhuizen krijgen in ruil voor hun samenwerking met klinische studies (89.528.818 miljoen EUR in 2015, 65% van het totaalbedrag), de toelagen en schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek die worden toegekend aan Belgische wetenschappelijke onderzoekscentra (17.346.753 miljoen EUR in 2015, 13% van het totaalbedrag), en de delicate tegemoetkomingen in de deelname aan wetenschappelijke congressen in het kader van permanente vorming en bijscholing van zorgverstrekkers (24.166.860 miljoen EUR in 2015, 17% van het totaalbedrag).

Daarnaast wordt ook de zogenaamde dienstverlening die bestaat uit onder meer adviesverlening, wetenschappelijke lezingen en deelnames aan wetenschappelijke adviesraden vergoed (7.503.833 miljoen EUR in 2015, 5% van het totaalbedrag).

Dat is behoorlijk wat geld. En het merkwaardige is dat slechts 3.000 artsen, individueel of via hun vennootschap, bereid waren om inzage in dat deeltje van hun boekhouding te geven. Naar schatting gaat het immers om meer dan het dubbele aantal artsen dat deelneemt aan studies of bijvoorbeeld wetenschappelijke lezingen geeft.

In Nederland, dat een gelijkaardige regeling heeft, die overigens steunt op een Europese richtlijn, worden de gegevens van alle artsen publiek gemaakt. Waarom dit bij ons niet gebeurt is niet helemaal duidelijk. Volgens de woordvoerder op de perspresentatie wacht men op een initiatief van minister De Block. Het zou te vroeg zijn om van bij de start een algemene openbaarheid op te leggen, heet het, de geesten moeten rijpen. En zoals men weet is dat een proces dat in ons land wel enige tijd in beslag kan nemen.

Marc van Impe


Bron: MediQuality

11:38 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.