01 februari 2016

Stervenshulp in eigen regie of zelfmoord ?

Uit een onderzoek van de Nederlandse krant NRC blijkt dat maar liefst 44 procent van de lezers van deze kwaliteitskrant vindt dat er in Nederland een levenseindepil moet beschikbaar zijn voor 75-plussers. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde vindt dat euthanasie tot het normaal medisch handelen van de huisarts moet horen. Ondertussen buigt een commissie zich in opdracht van de overheid over “de juridische mogelijkheden en maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten”.

In Nederland gaat de strijd over de ruimte die de wet mag bieden voor vrijwillige levensbeëindiging door en "het is duidelijk wie er aan de winnende hand is," schrijft de NRC in een commentaar. In feite gaat het debat om wie mag beslissen of en wat ondraaglijk is. Het is een debat met een open einde geworden.

Voor en tegenstanders staan diametraal tegenover elkaar: zij die beweren dat de wetgever enkel terminaal-zieke patiënten voor het oog had, toen euthanasie buiten strafvervolging werd geplaatst- de eerste fase- en zij die zweren dat de wetgever deze maatregel nooit wou beperken tot de terminaalzieke patiënt.

In feite heeft euthanasie zich van een medische noodoplossing tot een exit-oplossing ontwikkeld. Bij een in vrijheid genoten leven hoort ook een in vrijheid gekozen dood. Dat doet de spanning tussen de patiënt die heel wat verwacht, en zijn arts, die veel minder bereid is te doen, alsmaar toenemen. De goede-dood-lobby zoals de voorstanders van euthanasie genoemd worden, sluit naar mijn inzien de artsen nogal gemakkelijk buiten het debat. In feite maken ze van de euthanaserende huisarts het spiegelbeeld van de verloskundige. Maar daar is die helemaal niet toe opgeleid en mentaal niet op voorbereid.

Een gecontroleerde beschikbaarstelling van een levenseindepil zou daar een oplossing kunnen bieden. Je komt dan terecht in een soort van Zwitserse toestand, waar hulp bij zelfmoord niet strafbaar is. Sterven in eigen regie, eventueel met hulp van derden. Volgens mij een al te riskant avontuur, zeker als men weet hoe makkelijk de meeste mensen zich nu al laten ompraten.

Ik blijf voor een vrije keuze in alle omstandigheden. Maar dat betekent dan ook dat ik op een onafhankelijke manier over alle mogelijke informatie beschik én dat ik die begrijp. Dat laatste wil liever aan niemand overlaten. Ook niet aan een arts.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

17:52 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.