28 januari 2016

De computer weet het best

In de jaren vijftig bestond een zwart-wit serie Vader weet het best. Nu bestaat De Computer weet het best. Toen de directie van het ziekenhuis waar de geleerde vrouw haar kennis en kunde aanwendt, besloot om alle oude dossiers te digitaliseren realiseerde het ongewild een van de grootste schoonmaakoperaties die de stad Vilvoorde te beurt viel. Nu de hele operatie achter de rug is –er is nog veel IT-werk, zoals de registratie van patiënten die met de regelmaat van een klok ins Blaue hinein- verdwijnen, blijken dat tal van oude met de hand geschreven dossiergegevens spoorloos verdwenen te zijn. Gelukkig kan zoiets in de toekomst vergeten zijn.

Aan de Upper West Side, niet ver van het Rockefeller Center Observatory, in de buurt van Central Park op wandelafstand van de Hudson River en George Washington Bridge, tussen West 59th Street en West 110th Street ontwikkelt Owen Rambow van de Columbia University de Declassification Engine, een supercomputer die 24 uur op 24, 7 dagen op 7, alles leest wat ingevoerd wordt, klasseert, analyseert en uit het bestaande materiaal niet alleen nieuwe executive summaries maar ook ganse artikels maakt , en dat alles ten behoeve van de Amerikaanse diplomatie. Ik stel voor dat onze regering voor eenmaal een echte inspanning doet  en van zodra beschikbaar zo'n supermachine aanschaft. Stel u voor welke besparing we hier kunnen realiseren.

1.Om te beginnen kan ruim de helft van het personeel van het Riziv ontslagen worden, want dat doet toch niets anders dan lezen en herlezen van wat al lang tienmaal gelezen werd, om het vervolgens van de linkerkant van het groene ijzeren bureau te verhuizen naar de rechterkant van het groene ijzeren bureau –als het daar niet van de rand afdondert in de toevallig klaarstaande grijze onbrandbare afvalbak. Zij kunnen dan bij het inslapend personeel van het ziekenfonds van de spoorwegen toegevoegd worden waar ze de ideale combinatie tussen stakingsdagen, recuperatiedagen en wettelijk op te nemen ziektedagen kunnen berekenen.

2.Vervolgens kan bij de FOD Volksgezondheid zo wat drie kwart van het personeel op de schop want eindelijk zal de achterstallige wetenschappelijke literatuur weggewerkt kunnen worden en zullen de metershoge stapels Science en Nature naar de papermolen mogen.

3.Ook de wijsneuzen van Minerva en CEBAM, de zelf benoemde orakels van de Evidence Based Medecine, zullen zich eindelijk naar tropische seminars kunnen begeven om daar nuttige diepgaande studies te gaan doen naar de bilharzoa en andere parasieten, waar generaties Scheutisten hun goed leven aan gegeven hebben, minutieus alles opgeschreven hebben om die kaftjes vervolgens te  laten verstoffen in het Tropisch Instituut tot ze opgegraven worden door een verloren gelopen Afrikaanse doctoraalstudent.  En misschien lopen zo'n parasiet nog op ook.

4.En de ouderlingen van de Hoge Gezondheidsraad die op een Bijbelse manier hun tijd doorbrengen door te gluren naar hun excellente en aantrekkelijke persmedewerkster zullen nu eindelijk, zonder enige inspanning, wijsraken uit hun eigen onleesbare kriebels die ze in de rand het kruiswoordraadsel uit La Libre neer gepend hebben.

5. De wetgever zou eindelijk eens zijn Midrash en misj-masj van regeltjes, oekazes, losse gedachten, opportunistische hatelijkheden, fatwah's, volslagen iditiotiën en stalinistische deportatieorders kunnen uitkuisen tot een pocketje handzaam beleid.

De computer is slimmer dan de mens: hij vindt conclusies, verbanden, ziet zaken die wij over het hoofd zagen, ziet relaties tussen auteurs, ziet waar teksten gekopieerd, klakkeloos overgeschreven worden, en herkent literatuur en wetenschap uit rubbish en vullis. Hij stelt ook vragen, suggereert antwoorden, verwerpt politiek en ideologisch gebeuzel en … is bereid tot een consensus. Volgens Tom Michel van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh is het hèt ideale apparaat om binnen de kortste tijd de beste beslissingen te nemen inzake medische problematiek  omdat het werkelijk alles leest wat ooit online verscheen en/of ingevoerd werd en dat tegen een snelheid die geen enkele gesyndiceerde ambtenaar binnen zijn hele carrière ook maar bij benadering haalt.

Het is de geleerde vrouw die me bovenstaande informatie onder de neus schuift. Ik die in oude folianten en op bierkaartjes mijn handschrift probeer te ontcijferen, herlees nu een oude New Yorker. Zij die als een super harde schijf massa medische data verslindt. Soms ontmoeten we elkaar in de wandelgangen van ons ruime appartement en wisselen we een woord. Dan zij we de Homer en Langley van  E.L. Doctorow.

Ik herinner me een uitstapje naar de achtste etage bij het Riziv , een duizendtal referentie op een USB stick 3.0. De dame in kwestie was niet in staat de data te downloaden. Misschien had ik een CD-rom bij me?

Over twee maanden gaat de Declassification Engine werk maken van een archief van 4.5 miljoen geheime documenten van tussen 1930 en 1980. First we take Manhattan, then we take Berlin. Archibald (Archie) Leman Cochrane had het moet kunnen mogen meemaken. In ons land zullen ze uiteraard beginnen met het overzetten van het papieren internet van Het Mundaneum van Paul Otlet (1868–1944) en Henri La Fontaine (1854–1943). Dat staat immers in Bergen. First things first.

Marc van Impe

 

Bron: MediQuality

08:36 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.