18 september 2014

Ziekteverzekering:binnenkort "eigen schuld, dikke bult"?

Een mensenleven mag in Nederland per jaar 80.000 euro kosten. In Nederland is er een belangrijke mentale stap gezet. Verzekeraars, patiënten en artsen zijn het erover eens dat medische hulp voor problemen die mensen wellicht hadden kunnen voorkomen, niet langer in het basispakket van de ziekteverzekering thuishoort.
Dat blijkt uit een enquête die het onderzoeksinstituut Nivel uitvoerde onder bijna drieduizend verzekerden en uit een eerder geformuleerd standpunt van de Nederlandse vereniging van specialisten.
Het begrip eigen schuld wordt heel ruim genomen. Complicaties na een onnodige ingreep –lees esthetische chirurgie- is er één van. Maar ook risicosporten, onvoorzichtigheid op buitenlandse reizen, niet stoppen met roken, geen dieetadvies volgen, vallen daaronder. Nog geen 10 procent van de ondervraagden vindt dat de kosten die daarmee gepaard gaan, verzekerd moeten worden. Ook kinesitherapie moet begrensd worden. Tot 21 fysiotherapeutische behandelingen vallen nog in het basispakket, maar daarna is een behandeling voor eigen rekening. Een vergelijkbaar percentage vindt dat dit zo het geval is voor kostbare geneesmiddelen.
De patiënt kiest eerder voor dit soort maatregelen dan voor een versobering van het basispakket. De verzekerden realiseren zich dat bezuinigingsmaatregelen nodig zijn en willen liever overbehandeling vermijden, prijzen beter in de hand houden en streven naar een concentratie van de ziekenhuiszorg. Meer zelf betalen is het minst populair: minder dan één op tien vindt een hogere premie, een eigen bijdrage of een eigen risico acceptabel.
Uit een onderzoek van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) onder ruim tweeduizend medisch specialisten blijkt dan weer dat ruim 70 procent voor de invoering van een prijsplafond van behandelingen opteert en dat bijna 60 procent vindt dat er een maximale prijs voor een gewonnen levensjaar moet worden vastgesteld. De artsen vinden dat de onbegrensde groei van de uitgaven de toegankelijkheid van zorg voor iedereen bedreigt.Over de hoogte van het prijsplafond willen de meeste (62%) specialisten zich niet uitspreken. Driekwart (73%) vindt dat de hoogte bepaald moet worden door een ‘commissie van wijzen', bestaande uit medici, ethici, patiëntenverenigingen en financieel specialisten. ‘Medisch specialisten hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk patiënten zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als de zorg betaalbaar blijft', aldus cardioloog Marcel Daniëls van de OMS.
Ook volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) moeten zorgvoorzieningen die weinig toevoegen aan de gezondheid of erg duur zijn, uit het basispakket verdwijnen. Het redden van een mensenleven mag in Nederland per jaar 80.000 euro kosten.
Naar we vernemen, zit het rapport ook in de binnenzak van een aantal onderhandelaars aan de federale tafel.


Marc van Impe

Bron: MediQuality

09:00 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.