08 augustus 2013

Te gek voor woorden

donderdag 8 augustus 2013 - 16:18

 

“ We gaan terug naar de jaren tachtig toen de eerste versie van de ICD 9 het levenslicht zag. Dat internationaal systeem dat ziektebeelden en bijhorende diagnose klasseert wordt zo om de tien jaar geupdated. Men is dus nu ongeveer klaar met ICD 11, want ICD 12 is bijna klaar. Maar niet op de Tervurenlaan. Wij citeren minister Onkelinx die op 28 mei 2009 als volgt antwoordde op een schriftelijke vraag van Open VLD senator Margriet Hermans: “Tenslotte stelt u nog een vraag over het ziekteclassificatiesysteem dat de overheid gebruikt …... U vraagt waarom hiervoor de versie negen van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) gebruikt wordt in plaats van de recentere versie tien van dit classificatiesysteem. Ik vermoed dat uw vraag betrekking heeft op bepaalde statistieken die jaarlijks opgemaakt worden door de dienst Uitkeringen van het RIZIV en waarbij onder meer per ziektegroep het aantal rechthebbenden met een aandoening uit die groep wordt weergegeven die een invaliditeitsuitkering omwille van arbeidsongeschiktheid ontvangen. Tot nu toe gebeurde dit inderdaad op basis van de ICD-negen classificatie. De dienst Uitkeringen plant echter om van classificatiesysteem te veranderen. Er is binnen deze dienst een werkgroep opgericht die dit onderzoekt. De overstap naar een ander classificatiesysteem zorgt wel voor heel wat organisatorische problemen. Onder meer dienen er diverse informatica-aanpassingen te gebeuren. De ingebruikname van het nieuwe systeem neemt dan ook de nodige tijd in beslag. “

 

Hetzelfde antwoord kregen we al in 2006 van haar voorganger Demotte, en in 2002 van diens voorganger Vandenbroucke. Ondertussen klasseert de minister alle CVS- en fibromyalgiepatiënten nog altijd bij de psychiatrische aandoeningen. En die zijn, aldus de cijfers eens te meer dramatisch gestegen. Navraag leerde ons toen dat het RIZIV op dit ogenblik wachtte op de samenstelling van de nieuwe deelregeringen om een werkgroep op te richten, die een werkgroep zal oprichten die moet leiden tot een werkgroep die de aanpassing van de informatica zal aanpakken. Die werkgroep is er nog altijd niet. En zal er ook niet komen. Wees daar maar gerust in. CVS-patiënten worden er goed gek van.

 

Marc van Impe

16:41 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)