11 februari 2013

Een nieuwjaarscadeau van 135 euro

 

Op een kerstfeestje van een zeer groot ziekenfonds hoorde ik – ik kwam mijn oude moeder afhalen en was wat vroeger dan voorzien- de lokale secretaris oreren over al die dure dokters die de derdebetalerregeling weigeren aan al die gepensioneerden die het toch al niet breed hebben. “Ondertussen rijden de dokters in Mercedessen en Porsches en gaan ze rustig op skivakantie.” Ja , zo ken ik er nog. Dokter-bashing is zó 2012. Ach, wat heeft dat ziekenfonds dan wel niet gekost? Laten we  de zaak Arco en de zaak Dexia eens koppelen aan de roerende voorheffing, aan de hand van een berekening van de  VFB. Als de belastingbetalers de verliezen van de gedupeerde beleggers van Arco inderdaad moeten vergoeden, met hoeveel moet de roerende voorheffing dan stijgen?  Een ruwe berekening is in dit verband zeer verhelderend. Het totaal financieel vermogen van de Belgen bedraagt zowat 980 miljard euro. VFB trekt daar het spaarboekje, verzekeringsproducten en uitzonderingen van af en houdt pakweg 500 miljard financieel vermogen over.  Ze veronderstelt dat de belegger op dat bedrag met intresten en dividenden 3% bruto verdienen. Dat is 15 miljard. Op die 15 miljard betalen die belegger 25% roerende voorheffing, dus 3,75 miljard. Met hoeveel moet de regering de roerende voorheffing verhogen om de geraamde 1,5 miljard te kunnen betalen aan de slachtoffers van het Arco-faillissement? Eén procentpunt RV stemt overeen met 150 miljoen (1% van 15 miljard.). De overheid moet de RV dus verhogen van 25% naar 35%. Dat hoeft maar eenmalig te zijn, maar het is daarmee niet gedaan. De overheid, dus u en de andere belastingbetalers, moeten ook andermaal 2,90 miljard extra kapitaal in Dexia stoppen. Zo niet kapseist die boot met een verlies voor het land van tenminste 60 miljard euro én internationale chaos voor gevolg. Ook het geld voor de kapitaalverhoging met 2,9 miljard valt niet uit de lucht. Ook dat bedrag moet van u en uw collega’s belastingbetalers komen. Daarvoor moet de RV nogmaals met 19 à 20 procentpunten naar eenmalig, dus naar bijna 55%. Weer eenmalig. Maar dan is de ongeveer even grote kapitaalverhoging van 2008 nog niet verrekend waarop werd ingetekend door de federale staat en de gewesten. Bovendien hebben is het aspect discriminatie van de andere particuliere Dexia aandeelhouders hier even buiten beschouwing gelaten. Er zijn nu eenmaal nauwelijks 11 miljoen Belgen. We gaan er van uit dat niemand gediscrimineerd wordt. Zijn we immers niet allen gelijk voor de wet en solidair met elkander? Als de Arco-regeling dus 1,5 miljard kost is dat 135 euro per Belg, 315 euro per gezin. Dat is de schade die het Dexia-bestuur waaronder ACW-afgevaardigden op elk beslissingsniveau, heeft aangericht, aldus de VFB. De namenlijst van de bestuurders van het voormalige Dexia Bank België die 'ontlast' werden spreekt boekdelen over haar politieke en sociale verankering. Naast de directieleden gaat het om Jean-Luc Dehaene (CD&V), Patrick Develtere (ACW), Tony Van Parys (CD&V), Luc Martens (CD&V) Wivina Demeester (ex CD&V) Francine Swiggers (Arco), Marc Justaert (CM) Patrick Janssens (sp.a), Patrick Lachaert (Open VLD), Francis Vermeiren (Open VLD), Bernard Thiry (Ethias), Thierry Jacques (MOC), Jean-Jacques Viseur (cdH) Marc Deconinck (PS), en Serge Kubla (MR), die alle op 9 mei  kwijting of décharge hebben gekregen voor hun daden in de raad van bestuur.

Mijn broer belt uit Zwitserland: Twee keer raden wie daar in Leysin op de latten staat? Juist! Gelukkig is er nog sociaal toerisme.

 

Marc van Impe

 

17:10 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.