02 november 2011

Een merkwaardig vonnis

Er doen allerlei geruchten de ronde over het arrest Uyttersprot vs Riziv dat diende voor de Kamer van Beroep van het Riziv. Daarom deze verduidelijking.

Op 25 oktober zond de Kamer van Beroep haar vonnis in de zaak van Dr. Anne Marie Uyttersprot vs het Riziv. Het vonnis heeft verstrekkende gevolgen want de verantwoordelijkheid van voorschrijvende artsen blijkt een stuk groter dan gedacht.

Het vonnis in eerste aanleg werd nietig verklaard: de samenstelling van de kamer in Eerste aanleg, waarin een arts van de CM zetelde die betrokken en aanleggende partij is in deze zaak, was niet volgens de regels en de arts moest inderdaad gewraakt worden. De Kamer van Beroep heeft dit bevestigd. Daarmee werd ook het eerste vonnis nietig verklaard. Dokter Uyttersprot haalt in deze dus gelijk: de CM wil de zaak manipuleren en het proces was opgezet spel.

Wat de sanctie betreft geeft de Kamer van Beroep dokter Uyttersprot ook gelijk en oordeelt dat deze aanvankelijk te hoog was. Daarom wordt de boete van 100% gelicht en blijft enkel het netto terug te betalen bedrag van ongeveer 98.000 € over. Of hoe je gelijk kunt krijgen en toch verliezen.

Belangrijkste is echter dat de rechtbank de advocaat van het RIZIV in zijn hoogst eigenaardige interpretatie van de functie van de adviserende geneesheer. De rol van de adviserende geneesheer zou beperkt zijn tot een administratieve functie die geenszins beslissende bevoegdheid heeft bij het al dan niet toekennen van een toestemming voor de terugbetaling van gereglementeerde medicatie. Daar kan je een aantal vragen bij stellen. Betekent dit echt dat de verzekeringsartsen er voor Piet snot bijzitten? Wil men hiermee hun onkunde en gebrek aan kennis maskeren? Of manipuleert het Riziv zijn eigen jobdescription voor verzekeringsartsen?

Overigens blijkt het arrest Uyttersprot een letterlijk doorslagje te zijn van het arrest Coucke dat op heel andere gronden gevoerd werd. Zo wordt dokter Uyttersprot ervan beschuldigd onvolledige dossiers te hebben gemaakt in het Waasland ziekenhuis, een plek waar ze nog nooit een voet gezet heeft.

De artsenorganisaties en de raadslieden van dokter Uyttersprot beraden zich na dit merkwaardige vonnis over de te volgen procedure. Wordt zeker vervolgd.

 

Marc van Impe

12:23 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (14)

Commentaren

M.a.w. Het einde is nog bijlange niet in het zicht... RIZIV en Co zijn er wel een circus van aan `t maken, maar dan een dat behoorlijk slopend is voor onze artsen !!

Gepost door: Annemie | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

M.a.w. Het RIZIV en CO is er een circus van aan het maken, maar dan wel een dat behoorlijk slopend is voor onze artsen.

Gepost door: Annemie | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

de logica is totaal zoek, inderdaad eigenaardige interpretatie over de bevoegdheiden of beter de onbevoegdheden van de medisch adviseurs...

De conclusies, buiten de "absurde" bewering over de onvolledige dossiers in een ziekenhuis waar dr. Uyttersprot nooit gewerkt heeft, zijn anders niet echt negatief te noemen...
maar inderdaad.... hoe kan je "winnen en toch verliezen"...

Stop de Heppzucht!
Ik denk niet dat ik de enige patiënte zal zijn, die blijft meevechten voor gerechtigheid,
we staan samen achter onze Dokter!

Gepost door: Hilde V | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

winnen en toch verliezen dat kan alleen in een apenland zoals Belgie..Dr. Uyttersprot vergeet niet dat al Uw patienten in blok achter U zullen blijven staan. U verdient dit niet! Ik hoop dat dit circus nog een vervolg krijgt met een volledige winst...maar hoop ook voor U dat dit vlug achter de rug is...sterkte!

Gepost door: Tita Anken | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

`k Sluit me aan bij Hilde en Tita. Zoals `k al zei is RIZIV er een circus van aan het maken. Het wordt echter wel allemaal erg doorzichtig. Ze worden roekeloos ?? `k Hoop erop dat dezen vlug een steek laten vallen die fataal is voor hen en hun gesjoemel volledig doorprikt en bewijst. Het begin is er alvast met die valse bewering over onvolledige dossiers. Dossiers die er helemaal niet KUNNEN zijn kunnen moeilijk volledig zijn, toch ?
Ook ik blijf achter u staan !! Op naar de volledige winst dus , en dat het nu eindelijk allemaal vlug achter de rug is voor U.. Sterkte ook van mij !

Gepost door: Annemie | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

Tja...........logica ver zoek.....we blijven onze dokters steunen, als je de dokter wordt , leg je toch een eed af, om mensen te helpen, meer doen deze dokters toch niet, ze zetten zich in voor hun patienten met hart en ziel........ik weet het niet meer...echt niet.....:-((( * als je dokter wordt*

Gepost door: Marleen | 02 november 2011

Dit maakt duidelijk deel uit van een afrekening, en blijkbaar is men bereid tot het uiterste te gaan om de officieus gemaakte "belofte" om deze twee artsen erbij te lappen en tot "voorbeeld" te stellen, waar te maken. Ongeacht of dit ten koste gaat van belastingsgeld, de patiënten van deze artsen, de artsen zelf en hun familie, de eigen geloofwaardigheid als . Ik vind dit meer dan schandalig, het is ronduit crapuleus, een democratisch en modern land onwaardig. Alle truken van de foor zijn goed om hun doel te bereiken. In wat voor een klein land leven we toch.

Gepost door: Tom | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

Gerechtigheid is ver zoek. Indien men ME/CVS als de neurologische aandoening van de WHO in België zou onderschrijven, dan zouden artsen niet gestraft worden voor het toedienen van biomedische therapieën.
"De rol van de adviserende geneesheer zou beperkt zijn tot een administratieve functie die geenszins beslissende bevoegdheid heeft bij het al dan niet toekennen van een toestemming voor de terugbetaling van gereglementeerde medicatie".
Als die adv.geneesheer niet mag beslissen over het toekennen van medicatie, waarom zijn de aanvragen voor bepaalde specialiteiten dan net aan een adviserende geneesheer gericht?
Moet ik daaruit besluiten dat de goedkeuring van de "geneesheer-adviseurs" van nul en gener waarde zijn? En dit dus voor alle patiënten in België? Meest cruciale vraag : wie heeft die beslissingsbevoegheid dan wel?
In ieder geval hebben "de beslissers" ervoor gekozen een arts te straffen die niets verkeerd heeft gedaan. Ze wist alleen niet dat de goedkeuring van medisch-adviseurs alleen maar administratief was.
Ik wens dr Uyttersprot heel veel sterkte!

Gepost door: kathy | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

Dr Uyttersprot je hebt je zoveel jaar met hart en ziel ingezet voor ons. Deze boete is
onrechtvaardig. Puur machtsmisbruik. Veel collega's kunnen nog van je leren ,vooral een les in nederigheid en ervaring. Mijn steun heb je. Ik ben je veel schuldig !

Gepost door: hilde zoons | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

Dus, de adviserend geneesheer die moet beslissen over het toekennen van een aanvraag is niet verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen ervan ?

Je hebt krom, krommer, kromst.. maar dit is nog enkele niveau's belachelijker.

Laten we de lijn doortrekken.. de beslissing van een adviserende arts over het al dan niet verlengen van invaliditeits-erkenning is ook enkel een zuiver administratieve beslissing, die dus NIETS te zien heeft met de feiten, met verslagen, met het oordeel of oordelen van behandelende artsen ... ?

Ze geven dus indirect toe dat alles wat het RIZIV doet eigenlijk pure willekeur is ? Dat je gewoon geluk moet hebben wat ze beslissen ? Want niets is gebaseerd op feiten, enkel op 'administratieve gronden'..

Gepost door: Clynhens Kris | 02 november 2011

Reageren op dit commentaar

Dokter, ook ik sta volledig achter u en hoop op een positieve wending nl dat u in beroep gaat tegen deze uitspraak en dat gerechtigheid geschied, uw naam moet gezuiverd worden u helpt mensen om beter te worden is dat geen daad van barmhartigheid.......
Het is soms moeilijk als patient te spreken want wij zijn alsook slachtoffer en afhankelijk van het ziekenfonds of de uitkeringsinstelling. Maar we laten ons niet doen en dat geeft vertrouwen. Samen zijn we sterk. Ga er voor dokter en als het moet komen we u steunen.

Gepost door: katje | 03 november 2011

Reageren op dit commentaar

Dit is schandalig wat het RIZIV hier aan het verwezelijken is! Op deze manier krijgen mensen die echt ziek zijn niet de juiste behandeling + dat ze daardoor niet beter kunnen worden met als gevolg dat ze vroeg of laat ook nog kans maken om verwijderd te worden uit de ziekteverzekering! Dit allemaal gebeurd in het landje belgië terwijl in andere landen zoals Noorwegen momenteel publieke verontschuldigingen zijn aangeboden door de overheid & ministerie van volkgezondheid tegenover ME/CVS patiënten : "Ik denk dat we niet in voldoende mate gezorgd hebben voor mensen met ME/CVS. Ik denk dat het juist is om te stellen dat we niet de gepaste gezondheidszorgen hebben voorzien voor deze mensen, en ik betreur dat." Daar bleek uit een recente studie dat 2 op 3 ME/CVS patiënten enorm verbeterden of zelfs volledig genazen na toediening van een kankermedicijn. Blijkbaar kunnen we van zulke uitspraken enkel nog maar dromen in ons belgenlandje... Op een mooie dag zal deze toestand wel veranderen, maar wanneer.. ??

Gepost door: Ramses | 04 november 2011

Reageren op dit commentaar

Mijn zus "koos" in 2009 voor euthanasie. Ze had een zeer zware en agressieve graad van ME.
Lily genoot met volle teugen van het leven.. “Krijg je het leven, vind ik dat je verplicht bent het zinvol te maken, op welke manier dan ook.” schreef ze ooit in een boekje. Maar ook schreef ze: “ Het leven is héérlijk, zalig, te mooi om er als een vod te moeten naar kijken, enkel kijken en niet te kunnen meeleven!” en “Er breekt een tijdstip aan waarop men tot de conclusie komt dat het zinloos is, zijn leven langer te willen rekken..” Lily heeft een lijdensweg doorstaan die niet te beschrijven valt, in de eerste plaats door de ziekte op zich maar ook door het onbegrip vanuit de maatschappij. Ongeloof, tegenwerking, misprijzen tot zelfs vernederingen en pesterijen toe heeft zij moeten verdragen, ook van mensen die, ironisch genoeg, ooit werden opgeleid om andere mensen te hélpen. ... Ik wijs met de vinger naar hén, die de erkenning van ME tegenwerken. Naar hén die de ziekte ver-psychiatriseren, naar hén die de wetenschappelijke bewijzen dat de ziekte een biomedische oorzaak heeft én dat er biomarkers bestaan, ontkennen. Naar hén die artsen die oprecht zoeken naar een geneesmiddel, tegenwerken. Naar hén die minachtend spreken over “de moderne ziekte”. Naar hén die hun gaven niet bescheiden ten dienste stellen maar gebruiken om zich boven anderen te zetten. Vergeven is goddelijk maar gelukkig ben ik een mens.

Gepost door: Hermine | 05 november 2011

Reageren op dit commentaar

Een kleine anekdote : de huisarts van mijn moeder stelt al meer +/- 15 jaar aanvragen tav de mutualiteit op voor een bepaalde medische behandeling om haar zware osteoporose in te dijken. Enkele dagen geleden moest een nieuwe aanvraag ingediend worden. Na al deze jaren twijfelde hij bij het opmaken van de aanvraag en legde hij mijn moeder uit dat dit hem misschien duur kon kosten omdat het advies van de controleartsen van de mutualiteit die deze behandeling goedkeuren misschien niet zou opgevolgd worden door het RIZIV ! Hij had niet door dat het mijn actueel behandelde arts was aan wie deze boete opgelegd werd... Ter informatie : deze arts, die vroeger ook mijn huisarts was, gelooft absoluut niet dat ik ME heb, simpelweg omdat hij mij sinds mijn jeugdjaren kent als iemand die "heel levenslustig en actief" is ! Cherchez l'erreur...

Gepost door: Kate | 05 december 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.