26 september 2011

Kwakzalverprijs voor mindfulness

Niets is passender en billijker dan het aanklagen van nepgeneeskunde. In België hebben we daar Skepp voor, in Nederland is er de VtdK die de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs uitreikt. Het concept Planetree komt twee keer voor op de longlist voor de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs 2011. Deze Nederlandse prijs, uitgeloofd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK), is dus bestemd voor ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’. Planetree, overgewaaid uit de Verenigde Staten, is een zorgconcept dat beoogt ‘hartelijke zorg’ te leveren aan cliënten: planetree omvat zogenaamd betere zorg zoals acupunctuur, aromazorg, Chanoeka en mindfulness en medewerkers zouden in werktijd mogen mediteren. In een ander Planetree-concept’ voor huisartsen komt ook acupunctuur, homeopathie, cranio-sacraaltherapie en manuele therapie.

Eigenaardig toch dat al deze niet-evidence based therapieën in ons land zonder veel discussie terugbetaald worden door de grote ziekenfondsen zoals de CM, terwijl echte therapieën zonder meer geweigerd worden. Een groot voorstander van al die alterneuterij is dokter Michel Callens van de CM, auteur van het bij Lannoo uitgegeven meesterwerk ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’. Zoals de meeste andere ziekenfondsen betaalt de CM - en wel sinds 1 januari van dit jaar - een (beperkt) bedrag terug voor homeopathische geneesmiddelen en voor behandelingen door een osteopaat of een chiropractor. De tussenkomst wordt wel beperkt tot die producten en hulpverleners die door de CM zelf aanvaard zijn. Een absoluut wetenschappelijk criterium dus. Uit een studie van de CM blijkt dat twee derden van de alterneutenklanten vrouwen zijn. Op de vijf vrouwelijke CM-leden met klachten ging er één alternatief. Volgens dr. Michiel Callens, de adviserende geneesheer van de CM, komt dat "omdat vrouwen traditioneel een eerder holistische aanpak voorstaan, niet louter een biochemische behandeling". Dezelfde arts weet ook nog te vertellen dat alternatieve geneeskunde "het geloof in de eigen verdedigingsmechanismen van het lichaam ondersteunt". Eigenlijk verdient deze arts een skeptische decoratie met eikenloof. Als vertegenwoordiger van een miljardenorganisatie die er moet over waken dat de centjes voor gezondheid zo goed mogelijk besteed worden prijst hij een systeem aan omdat het "het geloof" versterkt. Moet de keizer nog kleren hebben?

Volgens CM-voorzitter Marc Justaert voldoet de CM met zijn terugbetalingspolitiek aan een maatschappelijke behoefte. “Want er zijn nogal wat kinderen bij, “dixit Justaert, “Deze geneeswijzen hebben dus een toekomst.”  Zo'n redenering verdient een moment van bezinning, schrijft professor dokter Willem Betz, voorzitter van Skepp. “Gelooft Justaert echt dat die kinderen spontaan naar alterneuterij verlangen, en dat ze dat ook voor de rest van hun leven zullen blijven doen? Misschien kan men eerst pogen hen beter voor te lichten dan hun goedbedoelende mama's, iets wat de mutualiteiten blijkbaar vertikken. De voorzitter van de Landsbond meent met dezelfde ijzersterke logica ook dat deze geneeswijzen in aanmerking zouden komen voor de verplichte ziekteverzekering "mocht er wetenschappelijk bewijs komen voor hun therapeutisch effect" (ah, toch!) en pleit intussen voor een "dialoog" tussen klassieke en alternatieve genezers. Ook hier weer even nadenken: hij zegt dus duidelijk dat er geen bewijs voor werking is, maar toch moeten de ernstige artsen de Kafka-dialoog aangaan met de illusionisten. Om te leren hoe je de patiënten om de tuin moet leiden? Begrijpe wie het kan.  

Men kan zich afvragen of zulke ambigue houding de patiënt niet alleen maar aanzet om alternatief te gaan. Of is dat misschien de bedoeling? Is een studie met dergelijk zeemzoeterig commentaar niet vooral bedoeld als reclame voor het ziekenfonds zelf? De meeste kranten gaven allerlei naïeve toelichting op dit bericht, tot en met de vermelding van de website (www.cm.be) die "de weg naar de alternatieve geneeswijzen" wijst (de CM wijst dus de weg naar iets waarvan ze zelf zegt dat er geen bewijs voor is).”

Nu hoort u het eens van een ander.  

Het wordt hoog tijd dat de terugbetalingsregels van onze ziekenfondsen eens onder de wetenschappelijke loep gelegd worden.

De winnaar zal op zaterdag 8 oktober voorafgaand aan het middagsymposium worden bekend gemaakt, waarna deze - mits aanwezig - in de gelegenheid zal worden gesteld een korte apologie uit te spreken. http://www.kwakzalverij.nl/1356/Longlist_Meester_Kackador...

Marc van Impe

12:24 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.