04 juli 2011

Correspondentie in verband met "CVS is een leugen"

donderdag 3 februari 2011 18:30

Geachte heer Van Impe,

Beste Marc,

 

Terugkomend op de mailwisseling van de voorbije dagen benadrukken wij nogmaals dat de redactie Opinie een keuze heeft gemaakt uit twee reacties op Het Verhaal dat verscheen in de krant van 24 januari 2011. Na grondig overleg werd gekozen voor de bijdrage van Goedele De Cock. De discussie over deze keuze heropenen we niet.

 

Wel willen we u alsnog ruimte bieden op de opiniepagina voor een herwerkte versie van de tekst die u eerder stuurde, een tekst die een breder publiek moet aanspreken en dit volgens de gehanteerde normen.

 

Uw bijdrage kan op maandag 7 februari 2011 gepubliceerd worden. Voorwaarde is dat de tekst morgen, vrijdag 4 februari om 14 uur, ter beschikking is op de redactie bij Anni Van Landeghem.

 

Met de publicatie van uw tekst maakt u zich sterk dat de dreigementen voor een recht tot antwoord ophouden en dat bijgevolg afstand wordt gedaan van het recht tot antwoord en dat publicatie geldt voor slot van alle rekeningen.

 

Wij wachten op uw bevestiging.


Met vriendelijke groet,

 

Toon

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

vrijdag 4 februari 2011 10:01

Geachte heer Van de Meijdenberg, zoals zo-even afgesproken mail ik je hierbij de nieuwe versie. Ik verwacht uw feedback voor de middag,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

vrijdag 4 februari 2011 10:57

Geachte heer Van Impe,

 

Uw tekst bereikte mij goed. Ik stel vast dat deze niet uitgaat van Dr. Uyttersprot en Dr. Coucke, maar dat u deze schrijft in eigen naam.

 

U begrijpt dat wij niet niet én een opinieartikel van uw naam, én een recht op antwoord van Dr. Uyttersprot, en een recht van antwoord van Dr. Coucke wensen te publiceren. In uw telefoongesprekken met verschillende leden van de (hoofd)redactie, had u laten blijken dat ook Dr. Coucke een recht van antwoord overweegt.

 

De hoofdredactie is in principe bereid de tekst die u doormailde als opiniestuk te publiceren, met dien verstande dat de tekst nog door de eindredactie zal moeten worden bewerkt. Wijzigingen van de eindredactie zullen echter niet substantieel zijn.

 

Publicatie van uw opiniestuk kan dus enkel op voorwaarde dat én Dr. Uyttersprot, en Dr. Coucke laten weten dat zij geen aanspraak zullen maken op een recht op antwoord, en dat de publicatie van het opiniestuk dat u ons bezorgde (bewerkt door de eindredactie) geldt voor slot van alle rekeningen. Een mail van Dr. Uyttersprot en een mail van Dr. Coucke rechtstreeks naar mijn mailadres, waarin zij elk afzonderlijk hun akkoord geven op deze mail, volstaat daartoe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Toon van den Meijdenberg

Financieel en administratief manager

Het Nieuwsblad / De Standaard

 

Fri Feb 04 11:32:42 2011

Geachte, ik veronderstel dat je ondertussen de bevestiging van dr Uyttersprot gekregen hebt. Ik kan dr. Coucke op dit ogenblik niet bereiken, die is onderweg naar Kopenhagen. Ik kan u wel garanderen dat hij zich bij zijn collega aansluit,

Met vriendelijke groeten,

 

Marc van Impe

Newscasters

Hoofdredacteur Mediplanet/Pharmaplanet

 

vrijdag 4 februari 2011 11:40

Geachte heer,
De mail van dr. Uyttersprot heb ik nog niet ontvangen.
Met vriendelijke groet,

Toon van den Meijdenberg

12:55 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.