05 juni 2011

Een goede huisvader

 

Hoe zat dat dan met die beleggingen van een goede huisvader, vraagt een katholieke vriend me naar aanleiding van de minder katholieke rekeningen van sommige ziekenfondsen . Hij verwijst naar participatie van de CM bij Dexia.

Welnu, de investering van de Belgische ziekteverzekeraar in Dexia draait  uit op een fiasco.  Zo simpel is dat. Dat blijkt uit berekeningen van de onder meer de redactie mijn vroegere werkgever De Tijd. Sinds oktober 2008 ging bijna tweederde van de investering in rook op. Dat betekent gelijk ook een financiëel débacle voor het ACW en in getrapte wijze voor de CM, die de grootste ledenorganisatie binnen deze christelijk syndicale zuil is. 

De federale overheid, de gewesten en de Gemeentelijke Holding snelden in oktober 2008 Dexia ter hulp. Zij legden voor bijna 253 miljoen aandelen in totaal 2,5 miljard euro op tafel, dus tegen een prijs van 9,9 euro per aandeel. Die aandelen waren vrijdagavond 14 mei 2010 nog maar 3,60 euro of, voor het ganse pakket, 908 miljoen waard. Dat komt overeen met een negatief rendement van 64 procent.  De investering van Arcofin in Dexia had ooit een beurswaarde van 5 miljard euro, nu is dat minder dan 750 miljoen.  Maar het pijnlijkste is dat Arcofin nog geruime tijd zo’n 65.000 Dexia-aandelen per maand moet kopen tegen vier of zelfs vijf keer de huidige beurskoers of 12,9 euro per aandeel.  Al sinds juni 2008 koopt de holding elke maand  veel te dure Dexia-aandelen. Ze is tot deze dure aankopen verplicht omdat de holding een langdurig, gestructureerd aankoopprogramma heeft lopen, zeker tot in 2010.

Als de koers van Dexia zich dit jaar niet herstelt - en de meeste analisten zien de koersen van de financiële aandelen niet opveren, integendeel – dan betekent dit dat de ACW-holding alleen al over 2009 goed 25 miljoen euro of 1 miljard oude Belgische frank te veel zal betalen voor Dexia-aandelen, in vergelijking met de huidige beurskoers. Hoeveel dat verlies over 2010 bedraagt  wil of kan Arcofin ons niet zeggen. "Een virtuele aderlating", haastte ACW-voorzitter Jan Renders zich destijds te zeggen. "Het is nooit onze bedoeling geweest om Dexia-aandelen te verkopen. Ons verlies vandaag is dus even virtueel als onze winst in het verleden. Wij houden onze aandelen aan om invloed te kunnen uitoefenen op  Dexia." Maar Arcofin zag door de kapitaalinjectie van de Franse, Belgische en Luxemburgse overheden zijn  participatie in juli  2009 van 18 % naar 13,9 % teruggevallen. Het beursverlies van Dexia (-83 procent op één jaar tijd) betekent dus ook een machtsverlies. 

 

Voor de CM is 2010 en de eerste helft van 2011 op die manier een rampjaar geworden. Niet alleen lopen de leden weg, er is ook een gat in de kas.

 

Marc van Impe

09:29 Gepost door Marc van Impe | Permalink | Commentaren (3)

Commentaren

Kan het om deze reden zijn, dat een ME vriendin deze week van de invaliditeit gegooid is door de arbeidgeneesheer van de CM ? Zij nadert de vijf jaar invaliditeit en zijn opmerking was, dat de CM onmogelijk al die chronisch zieken die langdurig moeten thuisblijven, kan blijven bekostigen. Ze dient zich in te schrijven bij de RVA en moet met de VDAB maar "zien te regelen" dat ze haar "gerust laten" wat werkaanbiedingen betreft omdat ze ziek is.... Ze werd uitbetaald door de lokale mutualiteit, niet door de FOD. Dus, het zou kunnen dat ze hun langdurig zieke leden geen uitkering meer kunnen uitbetalen, niet ? Of zie ik dat nu verkeerd ?

Gepost door: Carine L | 05 juni 2011

Reageren op dit commentaar

U ziet dit zeer juist. CVS/ME is geen wetenschappelijke maar een financiële kwestie. net zoals privé verzekeraars hanteren de ziekenfondsen dezelfde financiële ratio's en proberen ze winst te maken. "Onverwachte" of langdurige uitgaven stoten op de nodige weerstand. En net zoals gewone verzekeraars als AG of ING proberen de ziekenfondsen "dure" patiënten door ingewikkelde juridische procedures af te schrikken. De federale minister van Volksgezondheid en de Vlaamse excellentie voor Welzijn zijn daarvan perfect op de hoogte, maar gezien ze respectievelijk afhankelijk zijn van het socialistisch en christelijk ziekenfonds, doen ze daar niets aan. Het socialistisch ziekenfonds zit in even zwaar weer gezien zijn participatie in P&V en Ethias.

Gepost door: Marc van Impe | 06 juni 2011

Reageren op dit commentaar

Nochthans mijn echtgenote werd steeds korrekt behandeld en uitbetaald door de socialistische mutualiteit alsook door P&V Verzekeringen van haar polis Gewaarborgd Inkomen,alsook van Haar hospitalisatiepolis bij P&V.

gepost door Julien Reekmans 11/06/2011

Gepost door: julien reekmans | 10 juni 2011

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.