23-10-16

De dokter en het jeugdhuis

Dokter Louis Ide is niet alleen de nationaal secretaris van N-VA, maar staat lokaal ook bekend als de ergernis van Dikkele, een vlek in de Vlaamse Ardennen. In Dikkele gebeurt er niets, de Zwalm stroomt, de schapen grazen, de mensen kijken er naar de lucht en ze maken er ruzie. Kortom een dorp zoals overal in Vlaanderen, ware het niet dat dokter Louis een genadeloze burenvete uitvecht die nu al jaren diepe wonden slaat. Hoofdrolspelers: jeugdverblijf Oud Klooster en buurman Louis Ide. “Zij maken te veel lawaai”, vindt hij. “Hij maakt ons het leven onmogelijk”, zeggen zij. Het haalde Het Nieuwsblad.

Erwin Eeraerts (46) wordt het zo moe. "We strijden al jaren tegen topadvocaten en juridische spitsvondigheden. Soms is het beangstigend om te denken dat de man die ons dat aandoet iemand is die aan de knoppen zit om ons land te besturen. Gaat het er op dat niveau echt zo aan toe?" probleem is dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van zijn jeugdverblijf Oud Klooster vernietigd.

Daarmee lijkt Eeraerts' buur na jaren procederen zijn slag thuis te halen. Die buur is Louis Ide, nationaal secretaris van N-VA en dus een topper binnen de partij. Samen met nog een andere buur voert hij een strijd die al jaren de gemoederen verhit in een slaperig dorpje dat alles samen 160 zielen, twee cafés en één kerk telt.

In het Oud Klooster kunnen 55 kinderen op openluchtklassen komen. In juni 2009 kregen Eeraerts en zijn vrouw Sabine De Groote (42) een bouwvergunning om het oude parochieschooltje om te bouwen tot jeugdverblijf. Ide kwam er in de loop van 2009 wonen, zijn achtertuin grenst aan die van het jeugdverblijf.

"Dat project is gewoon te groot voor een klein dorpje als Dikkele", aldus Ide. "Oorspronkelijk was het de bedoeling dat hier dertig kinderen zouden verblijven. Maar er verblijven er zestig, er speelt vaak luide muziek, er zijn parkeerproblemen, ook in de weekends is het er druk. Dan moet je zeggen: dit kan niet." En dus begonnen de procedures: tegen de bouwvergunning. Tegen de speeltuigen - een voetbalgoal, een trampoline – die verankerd staan in de grond. Mag niet, vindt Ide, want ze liggen in een tuin die als landbouwgebied ingekleurd staat. De speeltuigen werden uiteindelijk tóch goedgekeurd door de gemeente.

Want ook de dorpspolitiek speelt een rol. Ide zit in Zwalm in de gemeenteraad, maar wel in de oppositie. Elke keer als het heikele dossier ter sprake komt in de raad, moet hij de zaal verlaten. De burgemeester, Karen De Colfmacker (Open VLD), probeerde al eens te bemiddelen, tevergeefs. Ide ging zelfs praten met Natuurpunt om de zone te laten uitroepen tot "stiltegebied". "Ons ideaal is een acht jaar lange lijdensweg geworden", zegt Eeraerts. "Al die tijd moeten wij leven met de schrik dat we al onze energie en geld misschien nutteloos investeerden. "

"Dit project is niet dat wat er vooraf gezegd was dat het ging worden, en dat kan niet", zegt Ide. "We kunnen niet anders dan hiermee doorgaan." De provincie moet nu uitmaken of ze de bouwvergunning opnieuw aflevert of niet. Maar ook daar is dan weer beroep tegen mogelijk.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

11:43 Gepost door CVS Platform | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-16

Ziet jouw dag er ook zo uit?

Je moet je e-mail checken tijdens het ontbijt, je rijdt telefonerend naar de praktijk, baggert je dag door, discussie met de verpleging, collega’s die je bellen om informatie of advies, het gevoel dat je altijd achter de feiten rent, onophoudelijk onderbroken worden, patiënten die hun afspraak niet nakomen, de koffiemachine die leeg is, al telefonerend thuiskomen, als je je kinderen al ziet, ze geïrriteerd het bed in werken, mail checken, te weinig rust om recreatief te lezen, laat staan dat je je vakliteratuur kan bijhouden, te weinig tijd om een vriend te zien, te weinig zin om te sporten, nog een half uurtje op Facebook, een glas wijn, geen tijd voor de krant, nog een glas wijn, in slaap vallen voor je televisiescherm, een rusteloze nacht en de volgende dag begint het opnieuw: de eerste blik gaat naar de telefoon op het nachtkastje.

Reken dan maar dat u echt tekort schiet ten opzichte van je partner, je kinderen, je collega's, vrienden, familie, de echte carrièredoelen, de eigen gezondheid, de eigen idealen. Je loopt jezelf voorbij.

Nog even terug naar het verloop van jouw dag: als zich dan een stil moment aandient, ontstaat diep in jou een gevoel van leegte, dat dus met nog meer drukte wordt gevuld, even een WhatsApp, even op LinkedIn. Maar die oppervlakkige social media-contacten kunnen echte verbintenissen niet vervangen. En niemand die je begrijpt, niemand die inziet dat jij toch zo'n groot gelijk hebt. Dat je eigenlijk een visionair bent.

Maar de emotionele verarming die hierdoor ontstaat, vreet aan je geluksgevoel, die leidt tot een depressie. Het verlies van vrienden, van intieme vertrouwelingen, is een leegte die geen geld kan opvullen. Je hebt een oldtimer die in de garage staat. Je hebt een collectie muziek en films waar je geen tijd voor hebt. Boeken liggen ongelezen op je nachttafel. Naast jou ligt je partner in een diepe slaap, jij staart naar het plafond en overloopt je agenda voor de komende dagen. Je eten in dat hippe restaurant smaakt niet meer, alle wijn proeft hetzelfde. Je hebt nauwelijks gemerkt hoe mooi de zomer was, je mist de pracht van de herfst.

Je bent druk-druk-druk terwijl je ooit toch zo goed begonnen was: er in het begin van je loopbaan moest je er flink tegenaan te gaan om je te onderscheiden, maar in een ziekenhuis werkt iederéén hard, dan red je het niet met nóg meer uren, nóg meer prestaties.

Bedrijfspsycholoog Tony Crabbe: zegt dat alleen sukkels het druk-druk-druk hebben. "Hun werkethos dateert nog uit het industriële tijdperk toen alles om productie draaide. Maar we moeten een stap verder zetten in de evolutie. Je kunt je agenda echt niet meer programmeren op basis van wat er allemaal voorbij komt. As long as we are playing the more game, we are playing the wrong game." In Busy: how to thrive in a world of too much (uitgeverij Piatkus), dat werd vertaald in het Frans, Koreaans en Russisch, schetst de Britse psycholoog het machteloze gevoel gebukt te gaan onder een groeiend aantal taken en afleidingen.

Breek desnoods een been en neem een paar weken rust. Doe jezelf een plezier en lees het boek Burn-out in de zorg, van Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Goderis en Erik Franck, uitgegeven bij Lannoo Campus ISBN 978 94 014 2899 6.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

 

13:21 Gepost door CVS Platform | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-16

In memoriam Roger Blanpain

In een overvolle Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof in Leuven is vrijdag afscheid genomen van emeritus hoogleraar arbeidsrecht Roger Blanpain, die op 11 oktober op 83-jarige leeftijd overleed. Ik heb het over hem met een gemeenschappelijke kennis. Hij had tenminste een voltooid leven, zegt hij. Het regent boven het kanaal, zoals dat hoort als je over dit soort van zaken praat. Het moet dan nat en killig zijn. Maar wat bedoelt hij in godsnaam met een voltooid leven? Wanneer is een leven voltooid?

Ik las vorige week in de krant dat 'mensen die klaar zijn met leven [zouden] hulp moeten kunnen krijgen om op een waardige manier en op een zelfgekozen tijdstip een einde te maken aan hun leven.' In het land waar deze uitspraak vandaan komt zouden speciaal opgeleide 'stervensbegeleiders' mensen hierbij 'helpen', nadat ze er in gesprekken achter zijn gekomen of mensen werkelijk lijden aan het leven, en geen besluit nemen onder druk van familieleden of verzorgers.

Voor de goede orde, het gaat volgens de beleidsvrouw die achter dit wetsvoorstel staat, niet om eenzame en depressieve mensen, maar om diegenen die hun leven 'voltooid achten'. Ik moet denken aan JJ De Gucht en zijn parler. Voor Nederlandstaligen klinkt deze lingo bijna normaal: 'mensen die wakker worden en denken: ik ben weer niet dood.' Voor hen moet de overheid 'barmhartig zijn.' Voor de Franstalige lezers is dit pure horror. Ergens bij de taalgrens loopt een scheidslijn tussen dood gaan en sterven. Ik stel me voor dat je bij de eerste formule bewust de stap naar het einde zet. In de tweede formule wordt je overvallen door een dief in de nacht. Zou het zo wezen?

Klaar met leven klinkt als een cliché uit een slecht geschreven brochure van een of andere humanistische kerk. Wie kan me zeggen wanneer mijn leven voltooid is? Ik zou het niet weten. Anderen misschien wel. Ik lees de schrijfster Aleid Truijens die zegt: "Mij stelt het gerust dat ik er mag zijn, ook als ik straks oud, lastig en afhankelijk ben en een luier draag, maar dat ik niet tot mijn laatste snik hoef weg te teren aan een terminale ziekte."

Maar dan bedenk ik: ik laat zo ijzeren zorgkundige met van die koude handen en een geur van odeklonje om hen heen, toch niet beslissen wanneer het zo ver gekomen is. De term 'waardig sterven' geeft me de webbe. Alsof de gewone, natuurlijke dood onwaardig is, en fatsoenlijke, rationele mensen moeten begrijpen hoe ze die ellende vóór kunnen zijn. ik wil helemaal geen nieuw soort ambtenaar, zo'n gezakte thuisverpleger of mislukte socioloog, zo'n stervensbegeleider-nieuwe-stijl, zo iemand met recuperatiedagen en een ambtenarenpensioen, die wil ik helemaal niet bij mijn einde in de buurt.

Wat ik vrees is dat als ze er eenmaal zijn, ook op zoek naar klanten zullen gaan. Wordt er aan gebeld en zie in je parlofoon een onbekende staan. Een deurwaarder is het niet, er valt niets meer te halen. De postbode kent de code en die stoort je niet op dit uur. De poetsvrouw is geweest. De pastoor komt al lang niet meer. Ah, dat moet de stervensbegeleider zijn. De man met het gezicht als een lavabo.

Ik kan me niet voorstellen dat hij over een goed alternatief voor de dood komt praten. Hoe gaan ze die mensen selecteren die niet ziek zijn en binnenkort sterven, die niet lijden onder fysieke pijnen, evenmin dement, depressief of eenzaam zijn en niettemin dood willen? Wie zijn dat dan precies?

Alsof wij, de verstandige, welbespraakte, autonoom denkende lieden op een zeker moment, in alle redelijkheid besluiten dat het welletjes is, welgemoed afscheid nemen en vertrekken. Ik geloof het niet. Ik word gewoon oud, wat trager schrijvend, niks 'voltooid leven'. Ik wil niet de ellende van een voltooid leven, want dat betekent eenzaamheid, het gevoel overbodig te zijn en niet meer ertoe te doen.

Nee, dan schrijf ik liever nog een stukje dat zo nijdig is dat iemand me nog eens voor de raad van Journalistiek sleurt. En als ik daar dan nog eens gelijk krijg, dan wil er over nadenken om een begin te maken met de voltooiing van mijn leven. En tot zolang wil ik nog vele gesprekken, muziek, uitstapjes. Maar dan wel op m'n eigen. Ik heb evenmin niet zo voor de begeleiders die mijn leven willen veraangenamen.

Ik vertel hoe ik met de professor voor het eerst een avocado at. Al Parma in Leuven. Het duurde een eeuwigheid voor we de schil fijngekauwd hadden. Hij had me bijgestaan in een geschil met een uitgever. Het eerste. Bij het kerkelijk afscheid van een professor emeritus zingen zijn collegae in toga hem de eeuwigheid in. En dan bedenk ik dat ik mijn papieren voor euthanasie nog in orde moet brengen. Ik ben zeker dat Roger Blanpain zijn leven nog lang niet voltooid had.

Marc van Impe

Bron: MediQuality

 

 

13:45 Gepost door CVS Platform | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende